About us

Poliklinika Kocijan Hercigonja, osnovana je 2003. pod nazivom Poliklinika za Neurologiju i psihijatriju, te 2007. godine proširuje svoju djelatnost i time mijenja naziv u Polikliniku za neurologiju, psihijatriju, medicinu rada i športa i internu medicinu Kocijan/Hercigonja na adresi Lipovečka 17. Osnivačica je prof.dr.sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja renomirana i svjetski priznata stručnjakinja s područja neuropsihijatrije, posebice dječje psihijatrije.


Poliklinika nudi specijalističke preglede i medicinske usluge s područja psihijatrije, psihoterapije i neurologije, interne medicine – kardiologije te time pruža cjelovitu zdravstvenu uslugu od prevencije i dijagnostike do liječenja. Imperativ na kojima temelji svoje poslovanje je individualiziran pristup svako klijentu.


Poliklinika Kocijan-Hercigonja kvalitetu usluga temelji na vrhunskim medicinskim stručnjacima te je poznata po najvišim standardima ljudskog znanja, kontinuiranoj izobrazbi, stjecanju novih vještina i kompetencija. Danas se u Poliklinici za Vas brine ljubazno osoblje koje predstavljaju psihijatri/psihoterapeuti, defektolog, psiholog, neurolog, medicinska sestra, specijalista medicine rada i internista – kardiolog.

Naša misija

Poliklinika broji 5 ambulanti za psihijatriju, psihoterapiju te je izrazito ponosna na svoj „Centar za ADHD” koji djeluje unutar Poliklinike i bavi se dijagnostikom i tretmanom ADHD poremećaja te u sklopu istog provodi se „Škola za roditelje” koja osposobljava roditelje da nauče tehnike koje će djetetu s ADHD-om pružiti bolje šanse za uspjeh u školi, kod kuće i među vršnjacima. U sklopu „Centra za ADHD” djeci i odraslima je dostupan dijagnostički postupak T.O.V.A. test – test varijabiliteta pažnje (rezultati obrađivani na Centru za ADHD u SAD-u). Tretman dijagnosticiranog ADHD-a moguć je također kroz vježbe pažnje – „Play attention” – neurofeedback/edufeedback putem simuliranja kompjuterske igre. Kroz grupnu ili individualnu terapiju specijalizirani stručnjaci nude pomoć u učenju djeci s teškoćama savladavanja nastavnog gradiva uz pomoć izrada mentalnih mapa i drugih inovativnih tehnika te učenje socijalnih vještina.


U prostorima Poliklnike često se održavaju edukacijski tečajevi i seminari koji se specifično i specijalizirano bave područjem psihijatrije, psihoterapije i neurologije. S područja psihijatrije nudi se pomoć kod različitih psihičkih problema i poremećaja poput depresije, strahova, nesanica, stresa, psihoza, PTSP-a, bračnih i obiteljskih problema. Surađuje s drugim instituacijama čije područje djelovanja obuhvaća mentalno zdravlje djece, mladih, odraslih i obitelji te kroz suradnju s njima dopunjuje i druge potrebe kako bi maksimalno zadovoljila potrebe klijenata.

Misija Poliklinike Kocijan Hercigonja;
Usmjerena je prema preventivnom očuvanju mentalnog zdravlja!

Linkovi