Psihijatrija

Psihoterapija je najbolji način da si pomognete i upoznate samoga sebe!
Psihoterapija ima cilj da osoba upozna samu sebe, da uvidi svoje načine kako se odnosi prema problemima i kako ih rješava, kako utječe na svoj i tuđe živote te da promijeni one obrasce ponašanja i razmišljanja koji su nefunkcionalni.

Kada potražiti pomoć?

Dobro je potražiti psihoterapijsku podršku i pomoć kada:

 • Kada se osjećamo depresivno i anksiozno
 • Imamo problema s nesanicom i strahovima
 • Imamo stalnih problema u komunikaciji i razumijevanju s partnerom i djecom
 • Imamo problema sa “kontrolom” osjećaja
 • Imamo poteškoća s tugovanjem i suočavanjem s gubitkom nakon smrti, rastave ili u braku
 • Imamo poteškoća nakon traumatskih iskustava
 • Imamo poteškoća s osobnim granicama i postavljanjem prioriteta
 • Imamo poteškoća sa napadajima tjeskobe i panike
 • Imamo poteškoća u završavanju započetog – primjerice fakulteta
 • Imamo poteškoća sa nošenjem sa stresom i kontinuiranom samokritikom
 • Ne uspijevamo izraziti i primiti pohvalu, izraziti mišljenje i osjećaje na nama zadovoljavajući način
 • Osjećamo nezadovoljstvo sa zadovoljavanjem psiholoških potreba za zabavom, slobodom, moći i ljubavi
 • Osjećamo strah u sklapanju i održavanju odnosa
 • Osjećamo manjak potencijala za rješavanje osobnih problema
 • Ili u slučaju drugih psihosomatskih problema…

Psihoterapija

Psihoterapija je psihološka metoda liječenja neuroza i drugih psihičkih poremećaja, koja se na osnovi indikacije primjenjuje planski i s određenim terapijskim ciljem. Osnovni terapijski instrument je riječ, tj. verbalna i neverbalna komunikacija te odnos, interakcija između liječnika i pacijenta, njihov emocionalni odnos.
Svi psihoterapijski pravci imaju isti zadatak: ponovno uspostavljanje nekih ranije postojećih (a sada narušenih) nivoa funkcioniranja te uklanjanje simptoma i psihičke boli sa jedne strane, kao i omogućavanje osobnog rasta individue (u smislu učenja novih oblika ponašanja koji će je učiniti prilagodljivijom, pomoći da pronađe svoj sistem značenja i vrijednosti) sa druge strane.

“Psihoterapija je istraživanje psihičkog života bolesnika, oslobađanje njegovih smetnji i olakšavanje tegoba, te mijenjanje njegovih reakcija u odnosu na njega samoga i okolinu, mijenjanje ličnosti ili novo i dragocjeno emocionalno iskustvo.”
Prof.dr.sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja