T.O.V.A. test varijabilnosti pažnje

T.O.V.A. – Test varijabilnosti pažnje kod djece s dijagnozom ADD/ADHD

ADHD (hiperaktivni poremećaj s deficitom pažnje) je dobro definirano i prihvaćeno medicinsko stanje. Kao i kod mnogih drugih medicinskih stanja, danas se samo djelomično zna točan uzrok.

Poremećaj češće zahvaća dječake nego djevojčice, mada je jedan od razloga tome što djevojčice češće imaju ADD (poremećaj pažnje) bez hiperaktivnosti, pa se rijeđe primijeti i dijagnosticira.

Najvažniji simptomi ADHD-a:

 • Nepažnja – dijete se ne može koncentrirati, skače sa zadatka na zadatak, zaboravlja upute i neorganizirano je, istovremeno ga interesira više stvari ali niti jedna do kraja.
 • Hiperaktivnost – dijete je nemirno, vrti se, uvijek prebire po svemu I dodiruje stvari.
 • Impulzivno ponašanje – dijete govori i djeluje bez razmišljanja i ne može dočekati svoj red. Može imati napade ljutnje.

Kako izmjeriti pažnju?
Pristup i praćenje tretmana poremećaja pažnje (ADD) sa T.O.V.A. – Testom varijabilnosti pažnje kojim se mjeri pažnja i impulzivnost kod djece s dijagnozom ADD/ADHD, sliči kompjuterskoj igri u kojoj ispitanik reagira na vizualnu stimulaciju.

Osobitosti T.O.V.A. testa:

 • Široki dobni raspon (4 – 80+)
 • Nije vezana uz specifičan jezik ili kulturu
 • Na nju minimalno utječu kognitivni i memorijski poremećaji
 • Točna mjerljivost
 • Sadrži subtestove nepažnje i impulzivnosti
 • Dovoljno duga da bude pouzdana (21,6 min)
 • Trenutna interpretacija testa
 • Omogućuje personalizirani program za kućne i školske intervencije

Pomoću T.O.V.A. testa stručnjaci dijagnosticiraju poremećaj pažnje. Potvrđena točnost: T.O.V.A. ispravno identificira 87% zdrave populacije i 90% populacije s ADHD-om.
Odrede optimalne doze medikamenata. Smanjiti doze: T.O.V.A. potvrđuje da poremećaji pažnje dobro reagiraju i na manje doze lijekova od onih koje se obično prepisuju.
Praćenje pažnje i tretmana tijekom vremena. Ljudi se mijenjaju: T.O.V.A. omogućuje praćenje poremećaja pažnje i pomaže pri modifikaciji tretmana tijekom vremena.
Identificira neurološka oštećenja i povrede. Ne samo za ADHD: T.O.V.A. pomaže pri dijagnosticiranju ostalih poremećaja kao što je npr. traumatska ozljeda glave.
Provođenje istraživanja. Objektivna mjera: T.O.V.A. je široko rasprostranjeno, često citirano sredstvo korišteno u istraživanju normalnih i abnormalnih uvjeta.
Poliklinika Kocijan-Hercigonja za neurologiju, psihijatriju, medicinu rada i športa i internu medicinu osnovana je 2003. godine. Osnivačica i direktorica prof.dr.sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja renomirani je i svjetski priznati stručnjak s područja neuropsihijatrije, posebice dječje psihijatrije.

“T.O.V.A. testom precizno i objektivno mjerimo mogućnost, odnosno oštećenje održavane pažnje, što je naročito korisno kod osoba s ADD/ADHD poremećajem.”

Vesna Hercigonja – Novković, prof.defektolog